ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
  • Тіркелу

  18 желтоқсан 2014жыл

№ 41- ШЕШІМ

Алтынтөбе ауылы округі

әкімінің «Алтынтөбе ауылы

округі, Қаржан елді мекенінің

аумағына шектеу іс-шараларын

енгізе отырып ветеринариялық

режим белгілеу туралы» 2013 жылғы

11 қарашадағы №28 шешімнің күші

жойылды деп тану туралы

 

 

       «Қазақстан Республикасындағы жергілікті басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 37 бабының 1 және 8-тармақтарына сәйкес, Алтынтөбе ауылы округінің әкімі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1.       Алтынтөбе ауылы округі әкімінің «Алтынтөбе ауылы округі, Қаржан

елді мекенінің аумағына шектеу іс-шараларын енгізе отырып ветеринариялық режим белгілеу туралы» 2013 жылғы 11 қарашадағы №28 шешімінің (Нормативтік актілерді тіркеу тізілімінде №2409 тіркелген, 2013 жылғы 22 қараша №55 «Қазығұрт тынысы» газетінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

 

 

              Ауыл округінің әкімі                                   Б.Тойшиев

 

 

 

 

18  декабрь 2014жыл

№ 41-РЕШЕНИЕ

 

О признании утратившим

силу решения акима сельского

округа  Алтынтобе от 11 ноября

2013 года №28 «Об установлении

ветеринарного режима с

введением ограничительных

мероприятий на территории

населенного пункта Каржан,

сельского округа Алтынтобе»

 

 

                В соответствии с пунктами 1 и 8 статьи 37 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» аким сельского округа Алтынтобе РЕШИЛ:

1.       Признать утратившим силу решение акима сельского округа Алтынтобе

 от 11 ноября 2013 года №28 «Об установлении ветеринарного режима с введением ограничительных мероприятий на территории населенного пункта Каржан, сельского округа Алтынтобе» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №2409, опубликовано 22 ноября 2013 года в газете «Қазығұрт тынысы»).

 

 

 

                Аким сельского округа                                   Б.Тойшиев

Басты бет

Аудан

Билік

Мемлекеттік қызмет көрсету

Экономика

Сатып алулар

Қоғам

Жаңалықтар