ХАБАРЛАНДЫРУ
  • Тіркелу

Қазығұрт ауданы әкімінің халық алдындағы есебі бойынша тұрғындардың ұсыныстар мен ескертпелер үшін орнатылған жәшіктердің орналасқан мекен жайлары

 

 

Мекеме атауы

Орналасқан жері

Ескертпе

Қазығұрт ауданы

1

Қазығұрт ауданы әкімі аппаратының ғимараты

Қазығұрт елді мекені Қонаев көшесі №95

 

2

Қазығұрт ауыл округі әкімі аппаратының ғимараты

Қазығұрт елді мекені Қонаев көшесі №76

 

3

Жаңабазар ауыл округі әкімі аппаратының ғимараты

Жаңабазар ауыл округі, Жаңабазар е.м. Рахымбай Ханалы көшесі №76

 

4

Қ.Абдалиев ауыл округі әкімі аппаратының ғимараты

Қ.Абдалиев ауыл округі Рабат е.м. Ақпан батыр көшесі №30

 

5

Шанақ ауыл округі әкімі аппаратының ғимараты

Шанақ ауыл округі Шанақ е.м. Келдібек би көшесі №13

 

6

Қызылқия ауыл округі әкімі аппаратының ғимараты

Қызылқия ауыл округі Қызылқия е.м. Ұ.Сахов көшесі №42

 

7

Тұрбат ауыл округі әкімі аппаратының ғимараты

Тұрбат ауыл округі Тұрбат е.м. Бейбітшілік көшесі №98

 

8

С.Рақымов ауыл округі әкімі аппаратының ғимараты

С.Рақымов ауыл округі Көкібел е.м. Орталық көшесі №7

 

9

Шарбұлақ ауыл округі әкімі аппаратының ғимараты

Шарбұлақ ауыл округі Шарбұлақ е.м. Т.Батырбеков көшесі №21

 

10

Шарапхана ауыл округі әкімі аппаратының ғимараты

Шарапхана ауыл округі Шарапхана е.м. Ж.Әкішұлы көшесі №2

 

11

Алтынтөбе ауыл округі әкімі аппаратының ғимараты

Алтынтөбе ауыл округі Қаржан е.м. Жұматаев көшесі №45

 

12

Қақпақ ауыл округі әкімі аппаратының ғимараты

Қақпақ ауыл округі Қақпақ е.м.  Қазыбек би көшесі №1

 

13

Жігерген ауыл округі әкімі аппаратының ғимараты

Жігерген ауыл округі Жігерген е.м. Т.Мырзабеков көшесі №9

 

14

Қарабау ауыл округі әкімі аппаратының ғимараты

Қарабау ауыл округі Сынтас е.м. Сарыпбеков көшесі №60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Места расположения урн для предложений и замечаний к отчетной встрече перед населением акима Казыгуртского района

 

р/с

Места расположения урн

Адрес

 

Примечание

Казыгуртский район

1

Здание аппарата акима Казыгуртского района

с.Казыгурт ул Конаева №95

 

 

2

Здание аппарата акима Казыгуртского сельского округа

с.Казыгурт ул Конаева №76

 

 

3

Здание аппарата акима Жанабазарского сельского округа

С.Жанабазар ул. Рахымбай Ханалы №76

 

4

Здание аппарата акима сельского округа К.Абдалиев

С.Рабат ул Акпан батыр №30

 

5

Здание аппарата акима Шанакского сельского округа

С.Шанак ул. Келдибек би №13

 

6

Здание аппарата акима Кызылкиянского сельского округа

С.Кызылкия ул. У.Сахова №42

 

7

Здание аппарата акима Турбатского сельского округа

С.Турбат ул.Бейбитшилик №98

 

8

Здание аппарата акима сельского округа С.Рахимов

С.Кокибел ул. Центральная №7

 

9

Здание аппарата акима Шарбулакского сельского округа

С.Шарбулак ул. Т.Батырбекова №21

 

10

Здание аппарата акима Шарапханинского сельского округа

С.Шарапхана ул Ж.Акишулы №2

 

11

Здание аппарата акима Алтынтюбинского сельского округа

С.Каржан ул.Жуматаева №45

 

12

Здание аппарата акима Какпакского сельского округа

С.Какпак ул. Казыбек би №1

 

13

Здание аппарата акима Жигергенского сельского округа

С.Жигерген ул.Т.Мырзабекова №9

 

14

Здание аппарата акима Карабауского сельского округа

С.Сынтас ул. Сарыпбекова №60

 

 

 

ХАБАРЛАНДЫРУ