wrapper

Жаңалық

 

Аудандық мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісінің бір бөлігін аудару және бөлу нормативі туралы

 

«Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы Заңының 140 бабының 2 – тармағына сәйкес Қазығұрт ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

         1. Аудандық мемлекеттік кәсіпорындардың таза кіріснің бір бөлігін аудару және бөлу нормативі осы қаулыға қосымшаға сәйкес белгіленсін.

         2. «Қазығұрт ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіпте:

1) осы қаулыны аумақтық әділет органында мемлекеттік тіркелуін;

         2) осы қаулыны мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін баспа және электронды түрде қазақ және орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау және енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы републикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберуді;

         3) осы қаулыны мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін ресми жариялау үшін Қазығұрт ауданыда таралатын мерзімді басылымдарға жіберуді;

         4) осы қаулыны оны ресми жарияланғаннан кейін Қазығұрт ауданы әкімдігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

         3. Осы қаулы оның алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбасары   Т.Ә. Қалымбетовке жүктелсін.

 

Ауданәкімі

Т.Т.Телғараев

 

 

 

Қазығұрт ауданы әкімдігінің
201
9жылғы «06» ақпандағы  №38 қаулысына қосымша

 

 

 

Аудандық мемлекеттік кәсiпорындардың таза кірісінің бір бөлігін аудару және бөлу нормативтері

 

         1. Аудандық мемлекеттік кәсіпорындар үшін – таза кірістің 45 пайызы мөлшерінде.

         2. Коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындардың иелігінде қалған таза кірістің бөлігі кәсіпорының дамуына жұмсалады.

 

      


  

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі

________ облысының/қаласының Әділет департаменті

Нормативтік құқықтық акті 13.02.2019

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік

тіркеудіңтізіліміне № 4906 болыпенгізілді

 

Результаты согласования

Аппарат акима Туркестанской области - Руководитель отделения Дархан НурлановичКулимов, 08.02.2019 15:37:12, ЭЦҚ тексерудіңоңнәтижесі

Департамент юстиции Туркестанской области - заместитель руководителя ЕрланЖеңісбекұлы, 11.02.2019 12:36:19, ЭЦҚ тексерудіңоңнәтижесі

Результаты подписания

Аппарат акима Туркестанской области - акимКазыгуртского района ТулегенТуртаевичТелгараев, 11.02.2019 15:24:11, ЭЦҚ тексерудіңоңнәтижесі

 


 

 

О нормативах отчисления и распределения части чистого дохода районных  коммунальных государственных предприятий

 

         В соответствии  с пунктом 2 статьи 140 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе», акиматКазыгуртскогорайона ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Установить норматив отчисления и распределения части чистого дохода районных государственных предприятий согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Государственному учреждению «Аппарат акима Казыгуртского района» в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан, обеспечить:

1)   государственную регистрацию настоящего постановления в территориальном органе юстиции;

2)   в течение десяти календарных дней со дня государственной регистарции настоящего  постановления направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и руссом языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информаци» для официального опубликования и включения в эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3)   в течении десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование а периодические печатные издания, распространяемые на территории Казыгуртского районы.

4)  размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата Казыгуртского района после его официального опубликования.

3.  Настоящее посановление вводится по истечени десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима района Калымбетова.Т.А.

 

   Аким района                                                 Т.Т. Телгараев

 

 


 

 

          

Приложение к постановлению
акиматаКазыгуртского района
от «
06» февраля 2019 года №38

 

Нормативы отчисления и распределения части чистого дохода районных коммунальных государственных предприятий.

 

         1. Для районных государственных предприятий – в размере 45 процентов от чистого дохода.

         2. Оставшейся в распоряжении коммунальных государственных предприятий части чистого дохода направляется на развитие предприятия.

 


 

ҚазақстанРеспубликасыныңӘділетминистрлігі

________ облысының/қаласыныңӘділетдепартаменті

Нормативтікқұқықтықакті 13.02.2019

Нормативтікқұқықтықактілердімемлекеттік

тіркеудіңтізіліміне № 4906 болыпенгізілді

 

Результаты согласования

Аппарат акима Туркестанской области - Руководитель отделения Дархан НурлановичКулимов, 08.02.2019 15:37:12, ЭЦҚ тексерудіңоңнәтижесі

Департамент юстиции Туркестанской области - заместитель руководителя ЕрланЖеңісбекұлы, 11.02.2019 12:36:19, ЭЦҚ тексерудіңоңнәтижесі

Результаты подписания

Аппарат акима Туркестанской области - акимКазыгуртского района ТулегенТуртаевичТелгараев, 11.02.2019 15:24:11, ЭЦҚ тексерудіңоңнәтижесі

 

 

Қазақстандағы цифрлық телевидение

images/Habarlandru/2.jpg

We have 93 guests and no members online

Байланыс желілері

Қазығұрт ауданы әкімі аппаратының байланыс желілері

 

Блог

Төлеген Тұртайұлы Телғараев 1973 жылы туылған, ...
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
http://www.zoofirma.ru/