wrapper

Жаңалық

 

Мектепке дейiнгi тәрбие мен оқытуға мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын, ата-ана төлемақысының мөлшерін бекіту туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 31 бабының 2-тармағына және «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 6 бабының4 тармағының 8-1) тармақшасына сәйкес, Қазығұрт ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

         1. Мыналар:

         1) мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысы осы қаулығы 1-қосымшаға;

         2) ата-ана төлемақысының мөлшері осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес бекітілсін.

         2. Қазығұрт ауданы әкімдігінің 2017 жылғы 14 желтоқсандағы №433 «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын, ата-ананың ақы төлеу мөлшерін бекіту туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №4344 тіркелген, 2018 жылғы 12 қаңтарда «Қазығұрт тынысы» газетінде және 2018 жылғы 15 қаңтарда Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде электрондық түрде жарияланған) қаулысының күші жойылды деп танылсын.

3. Қазығұрт ауданы әкімінің аппараты заңнамада белгіленген тәртіппен:

         1) осы қаулының аумақтық әділет органында мемлекеттік тіркелуін;

         2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін қағаз және электронды түрде қазақ және орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберілуін;

         3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерінің мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялауға жіберілуін;

         4) осы қаулының Қазығұрт ауданы әкімдігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

         4. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбасары С.Тұрсынқұловқа жүктелсін.

         5. Осы қаулы оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

 

Аудан әкімі                                                                Т.Т.Телғараев

 

 


 

 

Қазығұрт ауданы әкімдігінің

2019 жылғы 28 қаңтардағы

№27 қаулысына 1-қосымша

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысы

 

Мектепке дейінгі мекемелердегі орын саны

(жергілікті бюджет есебінен)

 
 

8081

 

 


 

Қазығұрт ауданы әкімдігінің

2019 жылғы 28 қаңтардағы  

№27 қаулысына 2-қосымша

Ата-ананың ақы төлеу мөлшері

 

Барлығы

 

Күніне бір баланың  шығыны, 3 жасқа дейін теңге  (көп емес)

Күніне бір баланың  шығыны, 3 жастан 7 жасқа дейін теңге (көп емес)

495,46

631,18

 

         Ескертпе: 1 күнінебірбалағажасерекшелігінеқарайкететіншығын. Нақты жұмыс күніне есептелген.

 


 ҚазақстанРеспубликасыныңӘділетминистрлігі

________ облысының/қаласыныңӘділетдепартаменті

Нормативтікқұқықтықакті 29.01.2019

Нормативтікқұқықтықактілердімемлекеттік 

тіркеудіңтізіліміне № 4894 болыпенгізілді

  

Результаты согласования

Аппарат акима Туркестанской области - Руководитель отделения Дархан НурлановичКулимов, 22.01.2019 15:39:17, ЭЦҚ тексерудіңоңнәтижесі

Департамент юстиции Туркестанской области - руководитель МухитБекетовичТургараев, 24.01.2019 14:45:15, ЭЦҚ тексерудіңоңнәтижесі

Результаты подписания

Аппарат акима Туркестанской области - акимКазыгуртского района ТулегенТуртаевичТелгараев, 25.01.2019 11:17:34, ЭЦҚ тексерудіңоңнәтижесі

 


 

Об утверждении государственного образовательного заказа на

дошкольное воспитание и обучение, размера родительской платы

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Республики Казахстан от    23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и подпунктом 8-1) пункта 4 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании», акиматКазыгуртского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

         1. Утвердить:

         1) государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

         2) размер родительской платы согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

         2. Признать утратившим силу постановление акиматаКазыгуртского района от 14 декабря 2017 года №433 «Об утверждении государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, размера родительской платы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №4344, опубликовано 12 января 2018 года в газете «Қазығұрттынысы» и в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 15 января 2018 года).

3. Аппарату акима Казыгуртского района в установленном законодательном порядке обеспечить:

         1) государственную регистрацию настоящего постановления в территориальном органе юстиции;

         2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление в одном экземпляре его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания;

         4) размещение настоящего постановления на интернет–ресурсе акимата Казыгуртского района.

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима района С.Турсынкулова.

         5. Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

 

         Аким района                                                    Т.Т.Телгараев

 

 


 

 

Приложение 1 к постановлению

акимата Казыгуртского района

от 28 января 2019 года №27

 

Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение

 

Количество мест в дошкольных организациях

(за счет средств местного бюджета)

 
 

8081

 

 


 

Приложение 2 к постановлению

акимата Казыгуртского района

от 28 января 2019 года №27

Размер родительской платы

 

Всего:

Расходы на одного ребенка в день до 3 лет (не более), тенге

Расходы на одного ребенка в день от 3  до 7 лет (не более), тенге

495,46

631,18

 

Примечание: Затраты на одного ребенка на 1 день в зависимости от возрастаассчитан на фактические рабочие дни.

 


 

ҚазақстанРеспубликасыныңӘділетминистрлігі

________ облысының/қаласыныңӘділетдепартаменті

Нормативтікқұқықтықакті 29.01.2019

Нормативтікқұқықтықактілердімемлекеттік

тіркеудіңтізіліміне № 4894 болыпенгізілді

 

Результаты согласования

Аппарат акима Туркестанской области - Руководитель отделения Дархан НурлановичКулимов, 22.01.2019 15:39:17, ЭЦҚ тексерудіңоңнәтижесі

Департамент юстиции Туркестанской области - руководитель МухитБекетовичТургараев, 24.01.2019 14:45:15, ЭЦҚ тексерудіңоңнәтижесі

Результаты подписания

Аппарат акима Туркестанской области - акимКазыгуртского района ТулегенТуртаевичТелгараев, 25.01.2019 11:17:34, ЭЦҚ тексерудіңоңнәтижесі

 


 

 

 

 

Қазақстандағы цифрлық телевидение

images/Habarlandru/2.jpg

We have 79 guests and no members online

Байланыс желілері

Қазығұрт ауданы әкімі аппаратының байланыс желілері

 

Блог

Төлеген Тұртайұлы Телғараев 1973 жылы туылған, ...
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
http://www.zoofirma.ru/