wrapper

Жаңалық

 

Қауымдық сервитут белгілеу туралы

 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы  20 маусымдағы  Жер кодексінің 17 бабының 5-1) тармақшасына және 69 бабының 4 тармағына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 31 бабының 1 тармағы 10) тармақшасына сәйкес, Қазығұрт ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес «Қазақтелеком» акционерлік қоғамы талшықты оптикалық байланыс желісін орналастыру және пайдалану үшін жердің меншік иелері мен жер пайдаланушылардан алып қоймастан жер учаскелеріне 3 (үш) жыл мерзімге қауымдық сервитут белгіленсін.

2. «Қазығұрт ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) осы қаулының аумақтық әділет органында мемлекеттік тіркелуін;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін қағаз және электрондық түрде қазақ және орыс тілдерінде «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберілуін;

3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін Қазығұрт ауданының аумағында таратылатын мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялауға жіберілуін;

4) ресми жарияланғаннан кейін осы қаулыны Қазығұрт ауданы әкімдігінің интернет-ресурсына орналастыруын қамтамасыз етсін.

         3. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбасары С.Нұрмановқа жүктелсін.

         4. Осы қаулы оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

 

Аудан әкімі                                                                  Т.Т.Телғараев

 


 

Қазығұрт ауданы әкімдігінің

2019 жылғы____________

№____ қаулысына қосымша

 

 

Талшықты оптикалық байланыс желісін орналастыру және пайдалану үшін қауымдық сервитут белгіленетін жер учаскелері

 

Жерпайдаланушыларатауы

қауымдықсервитуттыңәрекететукөлемі (гектар)

соныңішінде:

өнеркәсiп, көлiк, байланыс, ғарышқызметі, қорғаныс, ұлттыққауіпсіздікмұқтажынаарналғанжержәнеауылшаруашылығынаарналмағанөзге де жер(гектар)

1

2

3

4

1

Алтынтөбе елді мекені

1,7

1,7

2

Қаржан елді мекені

8,9

8,9

3

Қосағаш елді мекені

0,3

0,3

4

Жаңабазар елді мекені

1,0

1,0

5

Жаңаталап елді мекені

6,0

6,0

6

Үлгілі елді мекені

0,2

0,2

7

Айнатас елді мекені

1,5

1,5

8

Жігірген елді мекені

0,3

0,3

9

Тесіктөбе елді мекені

3,5

3,5

10

Ашыбұлақ елді мекені

1,8

1,8

11

Молбұлақ елді мекені

4,0

4,0

12

Қақпақ елді мекені

6,0

6,0

13

Жұмысшы елді мекені

0,7

0,7

14

Сынтас елді мекені

1,7

1,7

15

Үшбұлақ елді мекені

2,5

2,5

16

Көкібел елді мекені

1,8

1,8

17

Майбұлақ елді мекені

2,5

2,5

18

Атбұлақ елді мекені

4,0

4,0

19

Еңбекші елді мекені

0,7

0,7

20

Қ.Мәмбет елді мекені

0,3

0,3

21

Қызылдихан елді мекені

3,0

3,0

22

Өндіріс елді мекені

4,0

4,0

23

Тұрбат елді мекені

2,1

2,1

24

Жіңішке елді мекені

0,5

0,5

25

М.Өтемісұлы елді мекені

1,0

1,0

26

Шарбұлақ елді мекені

1,8

1,8

27

Айнатас елді мекені

0,3

0,3

28

Қызылсеңгір елді мекені

1,8

1,8

29

Ынталы елді мекені

2,0

2,0

30

Қызыл ата елді мекені

4,0

4,0

 

Барлығы:

69,9

69,9

 


 

 

  

Об установлении публичного сервитута

 

В соответствии с подпунктом 5-1) статьи 17 и пунктом 4 статьи 69 Земельного кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года, подпунктом 10) пункта 1 статьи 31 Закона Республики Казахстан от   23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» акимат Казыгуртского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

         1. Установить публичный сервитут сроком на 3 (три) года на земельные участки без изъятия у землепользователей и собственников земель для прокладки и эксплуатации магистральной волоконно-оптической линии связи акционерным обществом «Казахтелеком» согласно приложению к настоящему постановлению.

         2. Государственному учреждению «Аппарат акимаКазыгуртского района» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего постановления в территориальном органе юстиции;

2) направление копии настоящего постановления в течение десяти календарных дней со дня его государственной регистрации в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) направление копии настоящего постановления в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации на официальное опубликование в периодические печатные издания, распространяемых на территории Казыгуртского района;

4) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсеакиматаКазыгуртского района после его официального опубликования.

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима района С.Нурманова.

         4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

Аким района                                          Т.Т.Телгараев

 


 

Приложение к постановлению

акиматаКазыгуртского района

от ________ 2019 года №____

 

 

Площади земель установленные публичный сервитут для прокладки и эксплуатации магистральной волоконно-оптической линии связи

 

Наименование землепользователей

площадь под действием публичного сервитута (гектар)

в том числе:

земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения

1

населенный пункт Алтынтобе

1,7

1,7

2

населенный пункт Каржан

8,9

8,9

3

населенный пункт Косагаш

0,3

0,3

4

населенный пункт Жанабазар

1,0

1,0

5

населенный пункт Жанаталап

6,0

6,0

6

населенный пункт Улгили

0,2

0,2

7

населенный пункт Айнатас

1,5

1,5

8

населенный пункт Жигерген

0,3

0,3

9

населенный пункт Тесиктобе

3,5

3,5

10

населенный пункт Ашибулак

1,8

1,8

11

населенный пункт Молбулак

4,0

4,0

12

населенный пункт Какпак

6,0

6,0

13

населенный пункт Жумысшы

0,7

0,7

14

населенный пунктСынтас

1,7

1,7

15

населенный пункт Ушбулак

2,5

2,5

16

населенный пункт Кокибел

1,8

1,8

17

населенный пункт Майбулак

2,5

2,5

18

населенный пункт Атбулак

4,0

4,0

19

населенный пункт Енбекши

0,7

0,7

20

населенный пункт К.Мамбет

0,3

0,3

21

населенный пунктКызылдихан

3,0

3,0

22

населенный пункт Ондирис

4,0

4,0

23

населенный пункт Турбат

2,1

2,1

24

населенный пункт Жинишке

0,5

0,5

25

населенный пункт М.Отемисулы

1,0

1,0

26

населенный пункт Шарбулак

1,8

1,8

27

населенный пункт Айнатас

0,3

0,3

28

населенный пункт Кызылсенгир

1,8

1,8

29

населенный пункт Ынталы

2,0

2,0

30

населенный пункт Кызыл ата

4,0

4,0

 

Итого:

69,9

69,9

 


 

 

Қазақстандағы цифрлық телевидение

images/Habarlandru/2.jpg

We have 70 guests and no members online

Байланыс желілері

Қазығұрт ауданы әкімі аппаратының байланыс желілері

 

Блог

Төлеген Тұртайұлы Телғараев 1973 жылы туылған, ...
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
http://www.zoofirma.ru/